Katalog TensometrowStrain Gauge Series Features and Specifications

Tensometry, specyfikacja, typy, rodzaje.

BF Series

Fully encapsulated Constantan foil strain gauges with modified Phenolic backing. Offers both Self- Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has high accuracy and excellent stability but only at room temperature. Especially suitable for accuracy class 3 transducers. Easy to use and available in a resistance range of 60 up to 1000Ω.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewn. wykonany ze stopu Constantan® z podkładem z modyfikowanej żywicy fenolowej. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Zapewnia wysoką dokładność oraz stabilność pod warunkiem stosowania w temperaturach pokojowych. Stosowany do czujników C3 /3000d/. Zakres rezystancji od 60 do 1000Ω.

ZF Series

Fully encapsulated Karma foil strain gauges with modified Phenolic backing. Offers both Self- Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has high accuracy and excellent stability over a wide temperature range. Especially suitable for accuracy class 0.02 transducers. Especially suitable for usage with DC/AC electronic weighing instruments.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewn. Wykonany z materiału KARMA z powłoką modyfikowanej żywicy fenolowej. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Zapewnia wysoką dokładność oraz stabilność w szerokim przedziale temperatur otoczenia. Szeroko stosowany w pomiarach z o dokładności 0,02.

BA Series

Fully encapsulated Constantan foil strain gauges with a polyimide backing. Offers Self-Temperature compensation. Has a high elongation rate and excellent heat resistance on a wide temperature range. Primarily intended for both stress analysis and normal accuracy transducers with usage of temperatures up to 150? .

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewn. wykonany ze stopu Constantan® z podkładem poliamidowym. Posiada system kompensacji temperaturowej STC. Wysoki współczynnik rozciągania oraz dobrą wytrzymałość na podwyższone temperatury otoczenia. Szeroko stosowany w badaniach wytrzymałości lub także do produkcji czujników o temperaturach pracy do 150?.

BAM Series

Fully encapsulated Constantan foil strain gauges with thin polyimide film backing. Offers both Self- Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has a high elongation rate and excellent heat resistance on a wide temperature range and low hydroscopicity. Shows good specifications for creep and zero-return. The strain gauges are primarily intended for high accuracy transducers at class 3 or better.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewn. wykonany z materiału Constantan® z podkładem poliamidowym. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Wysoki współczynnik rozciągania i doskonała odporność na szeroki zakres temperatur. Niska higroskopijność. Dobra odporność na zjawisko pełzania oraz powrotu do zera. Tensometr stosowany do czujników C3 lub lepszych.

BHB Series

Fully encapsulated Constantan foil strain gauges with glass fibre reinforced epoxy backing. Offers both Self-Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has high accuracy and excellent stability over a wide temperature range and high moisture resistant capability. Has a low hydroscopicity and shows good specifications for creep and zero return. The strain gauges are primarily intended for high accuracy transducers at class 3 or better.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewn. wykonany z materiału Constantan® z podkładem epoksydowym wzmacnianym włóknem szklanym. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Doskonała dokładność i stabilność w szerokim zakresie temperatur pracy także w środowisku wilgotnym. Mała higroskopijność. . Dobra odporność na zjawisko pełzania oraz powrotu do zera. Tensometr stosowany do czujników C3 lub lepszych.

ZAM Series

Fully encapsulated Karma foil strain gauges with thin polyimide film backing. Offers both Self- Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has high accuracy and excellent stability over a wide temperature range and high moisture resistant capability. Has a low hydroscopicity and shows good specifications for creep and zero return. The strain gauges are primarily intended for high accuracy transducers at class 3 or better.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewn. wykonany ze stopu Karma z podkładem poliamidowym. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Doskonała dokładność i stabilność w szerokim zakresie temperatur pracy także w środowisku wilgotnym. Mała higroskopijność. . Dobra odporność na zjawisko pełzania oraz powrotu do zera. Tensometr stosowany do czujników C3 lub lepszych.

BB (BAB) 250°C Series

Karma foil strain gauges with Glass Fibre Reinforced Polyimide Backing. Offers an excellent heat resistance, good insulation and high stability. The strain gauges are primarily used for both high precision stress analysis and accurate transducers with a usage temperature up to 250? .

Wykonany ze stopu Karma ze wzmocnionym włóknem szklanym podkładem poliamidowym. Doskonała wytrzymałość na gorąco. Dobra izolacja i wysoka stabilność. Stosowany przede wszystkim do testów naprężenia materiałów. Zapewnia wysoką jakość odczytów. Może pracować w przedziale temperatur do 250?.

BYM Series

Fully encapsulated Constantan foil strain gauges with a special thin polyimide film backing. Offers both Self-Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has a high elongation rate and excellent heat resistance on a wide temperature range and low hydroscopicity. Shows good specifications for creep and zero-return. The strain gauges are primarily intended for high accuracy transducers at class 3 or better.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewnętrznego. Wykonany ze stopu Constantan® z podkładem w formie cienkiego filmu poliamidowego. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Doskonała dokładność i stabilność w szerokim zakresie temperatur pracy także w środowisku wilgotnym. Mała higroskopijność. Dobra odporność na zjawisko pełzania oraz powrotu do zera. Tensometr stosowany do czujników C3 lub lepszych.

ZYM Series

Fully encapsulated Karma foil strain gauges with a special thin polyimide film backing. Offers both Self-Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has high accuracy and excellent stability over a wide temperature range and high moisture resistant capability. Has a low hydroscopicity and shows good specifications for creep and zero return. In addition it can realise high resistances with small size strain gauges which makes it excellent for usage in low power devices. The strain gauges are primarily intended for high accuracy transducers at class 3 or better.

W pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewnętrznego. Wykonany ze stopu Karma z podkładem w formie cienkiego filmy poliamidowego. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Doskonała dokładność i stabilność w szerokim zakresie temperatur pracy także w środowisku wilgotnym. Mała higroskopijność. Dobra odporność na zjawisko pełzania oraz powrotu do zera. Zapewnia wysoką rezystancję przy relatywnie małym rozmiarze. Przeznaczony do stosowania w urządzeniach energooszczędnych lub o małym zapotrzebowaniu na energię zasilania.  Dobra odporność na zjawisko pełzania oraz powrotu do zera. Tensometr stosowany do czujników C3 lub lepszych.

BKM Series

Fully encapsulation Constantan foil strain gauge with a special PEEK film backing. Offers both Self- Temperature (or elastic modulus) and creep compensation simultaneously. Has high accuracy excellent stability and high moisture resistant capability. Shows good specifications for creep and zero return. The special PEEK film backing has an exceptional high toughness. The strain gauges are primarily intended for high accuracy transducers at class 3 or better.

Wykonany ze stopu Constantan® z podkładem w formie termoplastycznego filmu PEEK™ którego główną właściwością jest wysoka twardość. Równocześnie posiada systemy kompensacji temperaturowej STC, EMC oraz kompensacji pełzania. Doskonała dokładność i stabilność w szerokim zakresie temperatur pracy także w środowisku wilgotnym. Tensometr stosowany do czujników C3 lub lepszych.

BEB Series

Fully encapsulation Constantan foil strain gauge with a Glass fibre reinforced epoxy backing. Offers both Self-Temperature and creep compensation simultaneously. Has an elastic modulus compensated backing. Has an excellent creep and zero return, responds quickly to applied load and recovers directly to zero. In addition it has a high thermal stability and is used for high precision transducers and high precision aluminium scales.

Tensometr w pełni zabezpieczony przed wpływem środowiska zewnętrznego. Wykonany ze stopu Constantan® z podkładem z żywicy epoksydowej wzmocnionym włóknem szklanym. Posiada systemy kompensacji temperaturowej STC,  kompensacji pełzania. Wzmocniony podkład epoksydowy zapewnia prawidłowe działanie EMC/system kompensacji zmiany długości/. Szybko reaguje na zadanie obciążenia i powrót do zera. Zapewnia wysoka stabilność termiczną. Stosowany do pracy na powierzchni aluminiowej.